" Nguồn cung cấp các giải pháp cải tiến "

  • Phone: 0908 444 096

PHAN KHẮC THÀNH

Chuyên gia tư vấn cải tiến tăng năng suất

Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Giảng viên đào tạo Cấp Cao

Tóm lược chuyên gia phan khắc thành

Xây dựng & vận hành hệ thống ISO

07 năm xây dựng và vận hành 04 hệ thống ISO tích hợp cho Công ty đa quốc gia với hơn 1.500 lao động

Giám đốc quản trị nguồn nhân lực

03 năm là Giám đốc quản trị nguồn nhân lực cho các tập đoàn đa quốc gia

Giám đốc VRDC - Nike Việt nam

03 năm là Giám đốc "Trung tâm phát triển & tái chế phế liệu VRDC - Nike Việt Nam"

Giảng viên thỉnh giảng

08 năm là giảng viên thỉnh giảng của các Viện, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực

Chuyên gia tư vấn tăng suất

Tư vấn cải tiến tăng năng suất và áp dụng Lean - Kaizen tại các Doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc DN

Tư vấn: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, xác định các giá trị cốt lõi của tổ chức, mang những giá trị cốt lõi của tổ chức đến tay Khách hàng

226000+
Số học viên đã đào tạo
5500+
Số giờ đã đào tạo

Hình ảnh nổi bật

Thông tin liên hệ