Tư vấn ISO 9001 & 14001

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO

tư vấn iso 9001 và iso 14001

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

ISO 9001 cho Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý Chất lượng

checklist good quality iso 9001

Lợi ích khi một Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:

 • Khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của luật định và chế định hiện hành;
 • Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
 • Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
 • Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và CRM (Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ với khách hàng).
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

ISO 14001 là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác.

recycle iso 14001

Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường

Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, ISO 14001 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống. Qua đó giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường.

ISO 14001 được biết đến như là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chung, có nghĩa là nó có lợi cho bất cứ tổ chức nào dùng để cải thiện và quản lý nguồn lực hiệu quả hơn. Nó bao gồm:

 • Cho các công ty đa quốc gia lớn
 • Công ty có rủi ro cao cho đến các tổ chức dịch vụ có rủi ro thấp
 • Sản xuất, quy trình, và các dịch vụ ngành công nghiệp, bao gồm cả chính quyền địa phương
 • Tất cả các ngành công nghiệp bao gồm cả công cộng và tư nhân
 • Các tổ chức sản xuất thiết bị và các nhà cung cấp của họ.

Lợi ích của Doanh nghiệp khi áp dụng ISO 14001:

 • Tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị thương hiệu
 • Ưu thế cao khi đấu thầu dự án
 • Tạo dựng niềm tin, sự tin tưởng
 • Quản lý tốt các mối nguy hại tới môi trường và tiết kiệm chi phí.