Tư vấn tăng năng suất và tái cấu trúc doanh nghiệp

TƯ VẤN TĂNG NĂNG SUẤT VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

phat trien doanh nghiep

Với đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức & kinh nghiệm thương trường, Công ty tư vấn quản lý Bắc Á (ISSS) tự tin là đối tác phù hợp của các Doanh Nghiệp trong tiến trình thay đổi để thích ứng với môi trường Kinh Doanh và thay đổi để trở nên tốt hơn.

Các công việc thay đổi, tái cấu trúc có thể bao gồm:

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Xác định những khó khăn ngăn cản doanh nghiệp phát triển
 • Hoạch định chiến lược phát triển
 • Xây dựng các mục tiêu, hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới
 • Phân tích các công việc của từng phòng ban
 • Phân tích quy trình phối hợp hoạt động giữa các phòng ban
 • Phân tích và phân chia trách nhiệm cho từng phòng ban
 • Phân tích, đánh giá kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc của đội ngũ hiện tại so với yêu cầu thực tế
 • Kiểm tra, xem xét lại đội ngũ nhân sự
 • Thành lập sơ đồ tổ chức nhân sự mới (nếu cần)
 • Hỗ trợ, tư vấn sắp xếp con người và tổ chức công việc cho từng phòng ban
 • Thiết lập bảng mục tiêu và yêu cầu công việc cho từng phòng ban và cá nhân
 • Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá
 • ... ... ...

LƯU ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TÁC TƯ VẤN CỦA ISSS

Lưu Đồ Tổ Chức Công Tác Tư Vấn Của ISSS

Ngôi nhà chiến lược

 

Hoạch định chiến lược phát triển hay hoạch định chiến lược kinh doanh về cơ bản là chúng ta vẽ một con đường đi tới tương lai với đích đến, lối đi, phương thức đi và thời điểm đến được xác định rất rõ ràng.

Xác định các giá trị cốt lõi của tổ chức: Đó có thể là văn hóa, là đạo đức, là năng lực sáng tạo, là chất lượng dịch vụ, là đặc thù hoặc là sự khác biệt của doanh nghiệp. Về cơ bản, giá trị cốt lõi phải hội tụ 03 nội dung sau:

 • Mang lại lợi ích cho khách hàng
 • Đối thủ không thế bắt chước hoặc rất khó bắt chước
 • Cơ sở để mở rộng thị trường thị phần

Hoạch định chiến lược phát triển suy cho cùng là những hành động nhằm mang những giá trị cốt lõi của tổ chức đến tay Khách hàng.