Đào Tạo

ĐÀO TẠO

"CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA DOANH NGHIỆP"

 

Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau.

Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển

(Dorothy Billington)

Công ty Tư vấn quản lý Bắc Á đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho các công ty trong và ngoài nước như: Tập đoàn CP Group, một số nhà thầu sản xuất giày Nike tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Vietsopetro, Công ty May Sillabags, Công ty May Viking, CLB XNK Đồng Nai,...

Phương pháp giảng dạy

Bắc Á mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…
đào tạo inhouse
Đào tạo tại Doanh Nghiệp
Teamwork - làm việc nhóm
Học viên làm bài tập nhóm

Một số chương trình đào tạo nổi bật: 

 • Tầm nhìn lãnh đạo và kỹ năng hoạch định chiến lược
 • Tổ chức điều hành sản xuất hiệu quả
 • Giải quyết vấn đề - Giải phóng áp lực trong công việc
 • Kỹ năng quản lý và tạo động lực làm việc
 • Trí tuệ cảm xúc
 • Kỹ năng xây dựng đội nhóm
 • Khóa học CEO - Giám đốc điều hành
 • Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
 • Xây dựng niềm tin
 • Các nguyên tắc quyền lực chủ chốt và tạo động lực làm việc

Ngoài ra, Bắc Á còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp...