Thư Ngỏ

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG?

 

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp,

Hiện nay, năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam nằm top đáy của Châu Á; năng suất của Việt Nam tăng hàng năm khoảng 3% trong khi liên tiếp 10 năm nay, mức lương tối thiểu vùng tăng khoảng 10%.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tăng NSLĐ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Doanh nghiệp và cải thiện đời sống Lao động?

Hãy liên hệ với Bắc Á (ISSS), chúng ta sẽ cũng nhau giải quyết những khó khăn còn tồn tại đó theo tiêu chí

“Tôn trọng, tin tưởng và cùng thắng - Win-Win”

Bắc Á có thể mang đến những gì?

GÓI TƯ VẤN

Tổ chức lại cấu trúc Doanh nghiệp để:

Giảm chi phí

Giảm tồn kho

Giảm lãng phí

Tăng năng suất

Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực

CAM KẾT TĂNG NĂNG SUẤT BẰNG VĂN BẢN

GÓI ĐÀO TẠO

Tạo động lực làm việc

Teamwork/ Workteam

Quản trị nguồn nhân lực

Hoạch định Chiến lược phát triển

Tổ chức Điều hành sản xuất hiệu quả

Các chương trình theo yêu cầu của Doanh nghiệp

Các chương trình đào tạo được nối kết giữa lý thuyết và thực hành rất thiết thực

Hiệu quả - Lợi ích?

Gia tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh

Tăng sự linh hoạt/ tăng sức đề kháng

Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực

Chi phí giảm - Năng suất tăng tối thiểu 5%

Chuyên gia

PHAN KHẮC THÀNH

Chuyên gia đào tạo

Chuyên gia tư vấn tăng năng suất

Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc DN

Giám Đốc công ty