HOME PAGE

Dao-tao-quan-ly-bac-a
Truong-chinh-tri-tinh-dong-nai
Arrow
Arrow
Slider

Tư vấn tăng năng suất, tái cấu trúc doanh nghiệp

TƯ VẤN TĂNG NĂNG SUẤT / TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TĂNG NĂNG SUẤT

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trạng, Công ty Tư Vấn Quản Lý Bắc Á sẽ hỗ trợ các Doanh nghiệp trong công tác tinh gọn bộ máy phù hợp với hiện trạng và đặc biệt là chiến lược phát triển của Doanh nghiệp.

đào tạo quản lý, cán bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào Tạo

ĐÀO TẠO

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tế, chúng tôi cam kết cung cấp tới cho quý khách hàng những chương trình đào tạo tốt nhất, ứng dụng dễ dàng và đạt hiệu quả cao.

tư vấn iso 9001 và iso 14001

Tư Vấn Hệ Thống ISO 9001, ISO 14001

TƯ VẤN ISO 9001/ 14001

Nỗ lực thay đổi cách thức tiếp cận, xây dựng, vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế cho mỗi khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng biến những vấn đề phức tạp thành đơn giản và mang lại giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp.

Video của các thành viên Công ty Annora Thanh Hóa - Nhà thầu Nike tại Việt Nam

Gửi tới thầy Phan Khắc Thành - người đã gắn bó và cống hiến trí tuệ của mình vào sự nghiệp phát triển của Annora Thanh Hóa

Arrow
Arrow
Slider

Cho tới nay, Công ty Bắc Á đã triển khai thực hiện rất nhiều các chương trình đào tạo - các dự án tư vấn cải tiến năng suất cho các công ty trong và ngoài nước!